Vi ger dig allt om svensk lag

Sida 2

RSS

Våldtäkt som inträffat i Göteborg

13 Sep 2022

En våldtäkt som utspelat sig i Göteborg bör du anmäla så fort som möjligt. Det är ett brott och alla förövare som begår brott har gjort en brottslig handling.

Har du själv blivit utsatt för en våldtäkt kan det ibland vara svårt att gå till rätten men det. Tack och lov finns det jurister som specialiserat sig på att kunna stödja ett brottsoffer från dag ett tills allt är utrett och klart. Ta kontakt med en advokat som förstår sig på våldtäkter om du inte vill vara ensam i det hela.

Över hela landet förekommer det våldtäkter. Det är ett brott där offret kan få lida många år efter det att övergreppet gjorts. Många är de som lidit i tysthet men nu finns det mer handlingskraftig hjälp att få i form av advokater. Vänd dig till en sådan för att få hjälp i din situation.

Anmäl våldtäkt

När du eller någon i din närhet råkat ut för en våldtäkt är det viktigt att personen tar kontakt med ett sjukhus som vet hur man handskas med offer från detta brott. Om du gör det så snart det går kan man spåra dna hos förövaren. Men det går att anmäla en våldtäkt flera år efter det hände.

Det viktigaste är dock att det blir anmält. Våld mot kvinnor har varit stort men nu börjar även våldtäkt på pojkar och män att rapporteras. Varje steg i kampen mot att förövare går fria eller förblir oanmälda är ett steg i en riktning där man inte tolererar dessa övergrepp.

Våldtäkt är ett straffbart brott

13 Sep 2022

Våldtäkt är något som behöver anmälas för att det ska bli tydligt hur ofta det förekommer. Den skyldige ska straffas. Trots det är det inte alla som anmäler.

Våldtäkt är det många som råkar ut för utan att anmäla det. Skuldkänslor brukar vara den faktor som står i vägen men faktum är att det har beslutats att det aldrig kan vara ditt fel om du blir våldtagen. Det är alltid förövaren som är skurken i det här fallet. Skurkar brukar ju oftast få stå sitt kast.

Fängelse ligger med på listan över de straff som kan utmätas i samband med att det begåtts en våldtäkt. Det kan kännas olustigt för dig som inte förut haft med rättvisan att göra. Du vill kanske inte sända någon i fängelse. Du är trots allt en godhjärtad person. Men det kan ge fel signaler.

Våldtäkt ska helst anmälas

Du som anmäler en våldtäkt kommer att infinna dig i en domstol för att få din anmälan prövad. Där får du berätta för en jury vad som hänt och hur du upplevde situationen. Både före, under tiden och efter. Den som är misstänkt för våldtäkt kommer även hen att få samma tillfälle att berätta sin version.

Det är inte alltid nödvändigt att förövaren och brottsoffret befinner sig i samma rum när redovisning och förhör sker. Det är också vanligt att förhör sker inom lyckta dörrar, alltså att det inte är offentligt – vilket annars är vanligt när saker behandlas i tingsrätten. Kom ihåg att du alltid har din advokat med dig som stöd.

Dolda fel i hus - så undviker du det

27 Aug 2022

Dolda fel i hus är någonting som kan bli både kostsamt och besvärligt då det upptäcks. Använd dig alltid av en besiktningsman när du köper ditt nya hus.

När du köper en ny bostad är det många saker att ha i tankarna. Du vill förstås vinna budgivningen eftersom att du blivit så förförd av det gråmelerade kaklet i badrummet och fiskbensparketten i vardagsrummet. Du tänker mer på hur skönt det kommer att vara att hänga på verandan i sommar än på att alla tätskikt har utförts korrekt.

Det är förståeligt. Att upptäcka dolda fel i hus med blotta ögat går oftast inte. Var du själv inte där när huset byggdes har du ingen aning om hur det gick till och om byggaren gjorde ett bra jobb. Det är därför mycket viktigt att alltid anlita en besiktningsman när du köper hus.

Om du upptäcker dolda fel i hus

Hur ska du då gå tillväga om du upptäcker dolda fel i hus? Vad har du för skydd och vem vänder du dig till? Om du vid köptillfället anlitade en besiktningsman är det mer troligt att de fel som uppkommit klassas som dolda fel. Du kan då kräva ersättning eller till och med häva köpet.

Visst vore det tråkigt att behöva flytta ifrån ditt drömhus med den fantastiska fiskbensparketten och altanen som ger ro bara av att se den. Om du ska köpa hus, anlita då en besiktningsman oavsett hus fräscht huset än verkar. Och hamnar du i trubbel kan du alltid anlita juridisk hjälp.

Hur det går till att inleda en vårdnadstvist

18 Nov 2021

Om du inte har råkat ut för en vårdnadstvist så kanske du inte vet vad som väntar dig. Du kanske inte vet vad vårdnad om ett barn betyder eller vad som kan få dig att förlora vårdnaden om barnet.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn? Vårdnad om ett barn innebär att du har ansvar för barnet och även rättigheter när det gäller vissa saker som att söka vård, flytta dit du vill, välja skola eller fatta andra beslut som rör ditt barn. Det vanligaste är att man som föräldrar båda har vårdnaden om sitt gemensamma barn. Men det kan också vara så att man väljer redan vid födseln att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Kanske finns inte pappan med i bilden, eller så vill inte mamman vara en del i barnets uppväxt. Men det kan även vara så att andra anledningar finns till varför man väljer att enbart ha den ena föräldern som vårdnadshavare.

Vårdnadstvist för barnets bästa

Därefter finns det också möjligheten att man har vårdnaden om sitt barn men att det kan tas bort under barnets uppväxt. En åtgärd som man kan vara okej med, eller så kan det gå så pass långt som till att den ena vill inleda en vårdnadstvist. Det vill säga en rättslig åtgärd där man vid en rättegång fattar beslutet gällande vårdnaden om barnet. När man ska fatta ett beslut gällande utgången vid en vårdnadstvist så ska det först och främst handla om barnets bästa. Men i vissa fall så kan det också handla om något som rör föräldrarna. Den ena kanske exempelvis har skadat, eller hotat om att skada, den andra föräldern, något som gör att en gemensam vårdnad blir mycket svår att genomföra.

Förlora en vårdnadstvist

Anledningarna till att man i övrigt talar om att ta bort vårdnaden från den ena föräldern brukar vara för att man ser det som barnets bästa. Kanske har föräldern skadat barnet eller agerat så pass oaktsamt att förtroendet är borta. Eller så kan det vara av skäl som att föräldern har ett missbruk eller en sjukdom som gör att den ses som olämplig att fatta beslut gällande barnets bästa. Det viktiga är att du alltid får hjälp och stöd ifall du hamnar i en vårdnadstvist, antingen du själv vill få vårdnaden eller ifall du är den som riskerar att mista vårdnaden om era gemensamma barn.

Misstänkt för brott? Ring en advokat

24 Oct 2021

Det finns ingen tid att förlora. Är du seriöst misstänkt för ett brott gör du bäst i att kontakta en advokat med en gång. Offentlig försvarare får du tillgång till först efter häktning.

Att navigera i den svenska rättsapparaten är ingen enkel match. Kanske tänker du att den svenska modellen med välfärd och rättvisa för alla gör att saker som att vara i klammeri med rättvisan liksom löser sig av sig självt? Möjligen var det sant en gång i tiden, men inte nu längre. Rättssystemet är en komplex historia och vägen från att “bara” vara misstänkt för brott till platsen på den åtalades bänk kan vara kortare än du tror. Det är viktigt att ditt juridiska ombud har varit med från dag ett. Ju mer informerad han eller hon är om dig och ditt fall, desto bättre.

Oskyldig eller ej när man misstänks för brott

Även om du faktiskt är oskyldig till det brott du är misstänkt för kommer du behöva ta kontakt med en advokat. Att ta kontakt med vederbörande redan innan du eventuellt blivit frihetsberövad kan ha stora fördelar. Inte minst underlättar det kommunikationen er emellan på ett tidigt stadium. En advokats arbete börjar redan vid det första förhöret, om inte innan. Att du som misstänkt omgående ser till att ha juridiskt ombud på plats behöver inte göra att graden av misstanke höjs från polisens sida, tvärtom. Snarare är det den som försöker verka oskyldig men inte är det som undviker att blanda in advokat på förhörsstadiet. Läs mer om brott på denna sida: misstänktförbrott.nu 

Vad innebär bodelning?

24 Oct 2021

De flesta har hört talas om bodelning i samband med separation men vad innebär det egentligen? Gäller samma regler för både sambos och de som ingått i äktenskap? Om det är så, vad skiljer?

Petra var bekymrad och undrade vad som skulle hända när hon väl sagt att hon ville flytta isär. Hon och Niklas hade bott tillsammans i den gemensamma lägenheten i sex år och hade lån, då det var en insats. De hade aldrig pratat om vad som tillhörde vem då det aldrig funnits anledning. Han stod på lägenheten och hon var orolig att hon skulle få flytta fast hon var med och betalade lån och räkningar. 

Skiljer bodelningen sig för sambos och gifta?

Beroende på vilket civilstånd man har skiljer sig bodelningar åt. Genom äktenskap kommer bohaget och bostaden automatiskt att tillhöra bägge parterna. Vid en skilsmässa ska allt delas lika, om man inte skrivit äktenskapsförord eller om den ena parten fått en gåva.

Som sambo kan man skriva ett samboavtal. Det kan inkludera saker som ska eller inte ska delas vid bodelning. Finns inget avtal delar man på bostad som skaffats för gemensamt boende. Dessutom ska även bohag som gemensamt inköpts till hemmet ingå vid en bodelning.

Beredd på det värsta tog Petra kontakt med en advokatfirma. Det visade sig onödigt då separationen skedde smidigt, då tanken funnits även hos sambon. Men nu visste hon vad hon skulle tänka på nästa gång hon blev sambo. Hon insåg hur viktigt det var att ha en öppen dialog redan från början.

Få hjälp med ditt arbetstillstånd

24 Sep 2021

Har du ett arbete på gång i Sverige och behöver få hjälp med hela processen när det gäller att få arbetstillstånd? Då är det bäst att du kontaktar en juristfirma som är experter inom området.

Vill du arbeta i Sverige och har fått ett erbjudande om anställning här, kan både du och din kommande arbetsgivare få hjälp med det juridiska. Det gäller förstås ansökan, och att alla dokument blir rätt ifyllda, men du kan få mycket mer hjälp än så. En expert på arbetsrätt, lönehantering och uppehållstillstånd tar sig an ditt ärende och bevakar det, så att du får all assistans du behöver inför ditt nya jobb.

Professionell och effektiv hantering

Man måste ha arbetstillstånd om man kommer från andra länder och vill börja jobba i Sverige. För att kunna söka det ställs det vissa krav. Exempelvis måste du ha ett giltigt pass, och din arbetsgivare måste ge dig ett seriöst erbjudande om ett jobb som du kan försörja dig på. Det betyder att din lön måste motsvara åtminstone det som anges i kollektivavtal. Dessutom måste arbetsgivaren ha för avsikt att erbjuda dig sjukförsäkring, trygghetsförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Juristfirman håller koll på ansökningsprocessen och följer upp den, så att inget lämnas åt slumpen. Exempelvis kan de kontakta Svenska ambassaden i det land du befinner dig, de svarar på förfrågningar från Migrationsverket, och de tar del av och granskar alla dokument som rör ditt ärende. De samarbetar med din arbetsgivare och försöker i möjligaste mån skynda på processen med ditt arbetstillstånd.

Anklagad för brott? Anlita en försvarsadvokat i Stockholm

22 Sep 2021

Om du står anklagad för ett brott behöver du ta hjälp av en försvarsadvokat. Dessa finns över hela landet och du hittar dem även i Stockholm. Du behöver en försvarare om du står anklagad.

Du kanske tänker att du klarar dig på egen hand. Du står anklagad för ett brott, som du faktiskt inte har begått. Men ändå har de funnit bevisning mot dig som visar på att du har något med saken att göra. Oavsett vad det är för typ av brott du står anklagad för så behöver du ha hjälp. Du kan inte stå ensam som försvarare vid en eventuell rättegång, hur oskyldig du än vet att du är. Du behöver hjälp av en advokat specialiserad inom försvar. En försvarsadvokat finns med dig hela vägen från polisförhör till avslutad rättegång.

En försvarsadvokat vid din sida hela vägen

Tillsammans med din försvarsadvokat kan ni gräva upp bevis och fakta för att du inte alls befann dig där brottet skedde. Och visa rätten och polisen att du inte alls har med brottet att göra. Det kan vara vanskligt att göra allt detta på egen hand, och en advokat är därför viktigt att du har bredvid dig hela tiden. Advokatens uppgift är att försvara dig på alla punkter och finnas med och ge dig stöttning under hela processens gång. Att välja bort försvarare för att man är oskyldig är alltså inte bara dumt, det är faktiskt rent av idiotiskt. Anlita en försvarsadvokat när du står anklagad för brott.

När man behöver Familjerätt i Helsingborg

21 Sep 2021

Kanske är man inte medveten om vad man har för rättigheter och skyldigheter i nära relationer, men då finns det utbildade advokater som specialiserat sig på Familjerätt i Helsingborg.

När det uppstår problem med människor som står en nära och som man kanske tycker eller har tyckt väldigt mycket så om blir man väldigt sårbar. Det är mycket känslor inblandade och ibland även barn vilket gör situationen ännu svårare. Man tänker inte bara på sitt eget bästa utan framförallt på barnens.

Skall man separera eller redan har tagit detta steg så måste man ju komma överens om hur barnen skall bo och vem som skall ansvara för de beslut som gäller dem. Efter ett uppbrott kan det hända att man har svårt att komma överens om sådana praktiska saker och man har svårt att tala med varandra på ett lugnt sätt.

Kontaktar man då någon som specialiserat sig på familjerätt så kan man föra lugna diskussioner och komma fram till bra lösningar.

Inom familjerätt i Helsingborg är de vana att lösa svåra situationer

Att veta vad som är bäst för ett barn är inte alltid så lätt. Speciellt inte då barnets föräldrar kanske vill väldigt olika saker. Då behövs någon med bred erfarenhet som kan se på situationen utan att ta någon av föräldrarnas parti. Det bästa är ju om man kan komma överens utan att ärendet behöver gå vidare till en domstol. Ibland går det att lösa problem bara genom att få den utomstående hjälp som en specialist erbjuda. Läs mer om familjrätten på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu

En advokat hjälper dig vid livets brännpunkter

13 Sep 2021

Notarius Publicus, vad är det? Jo, någon du kan få hjälp av när det är dags att skriva viktiga avtal. NP hittar du hos professionella advokatbyråer i många städer, bland annat i Göteborg.

Varje stad med självaktning har en eller flera advokatbyråer att vända sig till för den som står inför att teckna ett avtal. Att dokument som fullmakter, adoptionshandlingar, bodelningar, testamenten och äktenskapsförord är formulerade på ett sätt som gör dem juridiskt giltiga är otroligt viktigt. Du behöver kunna lita på att det avtal du skriver under faktiskt har den betydelsen som du tror att det har. Dessutom att det har laga kraft. Ett egenkomponerat word-dokument som du och din sambo skriver under på har nödvändigtvis inte det. Det är också en sak att vara överens när man är sams. En annan att vara det när man är osams. För att värna om villan på Hisingen som du ärvde av dina föräldrar är det bäst att du vänder dig till en advokatbyrå i Göteborg för ett särskilt samboavtal. Vid en separation kan det annars visa sig att ditt ex enligt sambolagen har rätt till halva bostaden.

Anlita en advokat så att era barn inte behöver göra det

Även frågor om testamenten är en typisk sak som kan gå snett. Särskilt för familjer med särkullbarn är det viktigt att redan på ett tidigt stadium upprätta juridiskt hållbara dokument som gör klart vad som gäller när en förälder går bort. Många är de hetsiga strider om arv som kunnat undvikas om bara de rätta pappren varit på plats. Uppdelningen av arvet är något oundvikligt, även om det är tråkigt att tänka på just nu. Om du vill göra ditt bästa för att barnen ska hålla sams även efter din bortgång är det en god idé att boka in ett möte med din lokala Notarius Publicus eller ditt juridiska ombud på en advokatbyrå. Glöm inte bort att du också kan behöva skydda dig själv. Att kunna bo kvar i så kallat “odelat bo” som efterlevande är inte alls lika självklart som många tror. Arvsrätten för bröstarvingar är mycket stark. Vill särkullbarnen få ut sin del av arvet direkt är det det som gäller. För att undvika detta behöver ni vara mycket noggranna med dokumentationen kring vad som är enskild egendom och inte. Annars kan de tillgångar som du anser är dina egna tillfalla dödsboet efter din make.

Befinner du dig i en tvist om vårdnaden av barnen?

23 Aug 2021

I en värld där barnens bästa alltid ska gå före allt annat borde allt vara enkelt vid en vårdnadstvist. Riktigt så fungerar tyvärr inte världen. Juridik är en snårskog för vanligt folk.

Separationer inträffar inte riktigt lika ofta som förhållanden, men inte långt ifrån. Det är en del av livet. Vi möts, vi vill vara tillsammans, men efter en tid fungerar inte längre en relation som det var tänkt. Människor utvecklas ständigt och situationer uppstår. Det som en gång verkade bergfast har tagit slut.

Inte alla förhållanden innefattar barn, förstås. När ett barnlöst förhållande upphör kan bitterhet och sorg, eller lättnad och frihetskänsla uppstå. Det finns inga små att bekymra sig om, utan man kliver bara stilla ut ur varandras liv, i bästa fall.

När vårdnaden inte fungerar kan det leda till en vårdnadstvist

Har ett par blivit föräldrar och har gemensamma barn, ett eller flera, är det vanligast att man kommer överens om gemensam vårdnad. Det betyder att man vänskapligt gör upp att barnen ska vara hos den ena föräldern x antal veckor osv. I de allra flesta fall fungerar det bra. De flesta förstår att föräldraansvaret kommer före eventuella onda tankar om den andra föräldern.

I alldeles för många fall fungerar det inte så. Någon förälder saboterar umgänget och följer inte överenskomna regler. Enligt senaste lagstiftning ses barn som bevittnat våld mellan föräldrar som brottsoffer. Kanske har missbruk eller brottslighet en del i det hela. Våld mot partner kan ha varit en del av den tidigare relationen. Om alla möjliga vägar testats för att få gemensam vårdnad att fungera finns fortfarande alternativet vårdnadstvist kvar.

Hur fungerar en vårdnadstvist rent juridiskt?

När en förälder bestämt sig för att ansöka om ensam vårdnad av gemensamma barn ska denna ta kontakt med en kompetent advokat. En vårdnadstvist brukar ofta bli en rätt utdragen process. En kompetent jurist förkortar vägen genom sina kunskaper i lagstiftningen. Processen börjar med att en ansökan om enskild vårdnad skickas till tingsrätten.

En viktig del i processen utgörs av den utredning som socialtjänsten kommer att göra. Man kommer att tala med berörda parter. I de fall barnen ifråga är stora nog att föra sin egen talan kommer även de att få medverka. Närstående och personal på förskola och skola osv. kan även konsulteras.

Med insamlad information som underlag fattar rätten ett beslut. Skulle någon av parterna vara oense kan domen överklagas. Barnen har rätt till sina föräldrar, inte tvärtom.

Rådfråga en arbetsrättsjurist i Stockholm

20 Aug 2021

Det kan stå firman dyrt att missa ett villkor i ett anställningsavtal. När det gäller tillsättning av en VD är det extra viktigt att fråga arbetsrättsjuristen först innan man skriver på.

Är du arbetsgivare kanske du vill säga upp personal du inte trivs med. Även om uppsägningen saknar laglig grund kan man ändå göra ett specialavtal och köpa sig fri. Arbetsrättsjuristen vet vilka regler som finns och även vilka möjligheter man har när läget ser besvärligt ut.

Som arbetstagare kan du känna dig orättvist uppsagd, och då kan arbetsrättsjuristen hjälpa dig. Man utgår från gällande lagar och regler, och oavsett vad saken gäller finns det en lösning på alla problem.

Komplicerade anställningsavtal

Gäller det tillsättning av en högre tjänst, kan det vara villkor om kommande avgångsvederlag och stora pensionsförmåner som skrivs in i avtalet. Ibland får VD och höga tjänstemän någon form av bonus, och allt det där förhandlas fram när anställningen startar. Sedan kan det hända både det ena och det andra. Man bör konsultera en arbetsrättsjurist redan innan man anställer någon, detta för att gardera sig mot kostsamma överraskningar längre fram.

Vad händer om vederbörande handlar illojalt mot företaget och ändå vill ha ut sina förmåner? En arbetsrättsjurist i Stockholm har lång vana vid att hantera sådana situationer och vet vad man ska se upp med i förväg. När skadan är skedd och avtalet bryts kan det kosta mer än vad man är beredd på, om man inte i förväg har skrivit in tydliga villkor som inte kan missförstås.

LVU-advokaten står på din sida i familjerätten

10 Aug 2021

Det är inte alltid socialtjänsten har rätt i sina bedömningar. När beslut tas om LVU kan det vara ett förödande beslut för hela familjen om den bakomliggande utredningen har stora brister.

Så ditt barn har blivit LVU:ad. Omhändertagen med tvång av staten. LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en tvångslag. Det innebär att beslutet som tas av socialtjänsten att omhänderta ett barn inte är förhandlingsbart. Det är tvingande, helt enkelt. Dock är det i regel aldrig den första insatsen man väljer. Praxis är att när socialtjänsten identifierar en situation där ett barn eller en ung person far så pass illa att ett omhändertagande skulle kunna vara aktuellt, så försöker man i första hand lösa situationen med frivilliga insatser. Det är dessa som regleras i Socialtjänstlagen. Men om föräldrar eller barn motsätter sig exempelvis behandling som föreslås enligt denna lag kan barnet alltså omhändertas enligt LVU.

En lag som splittrar familjer

Det ska alltså väldigt mycket till för att det ska gå så långt att ett LVU-beslut tas. Lagen används väldigt försiktigt. Men det är också en lag som splittrar familjer. Den rycker ett barn från dess föräldrar utan att veta när de kommer ses igen. Eller om de kommer ses igen. Som förälder kommer du ta varje liten möjlighet för att få återse ditt barn så snart som möjligt. Du tycker naturligtvis att beslutet är felaktigt.

Då ska du överklaga beslutet. Men inte på egen hand, utan med hjälp av en advokat som är specialist på LVU. Det är ibland en krånglig lag med mycket tolkningsutrymme. Det kan också vara grova fel i socialtjänstens utredningar som ligger till grund för besluten, vilket komplicerar fallen.

Du känner barnet bäst

Det kanske är din enda chans att få återse ditt barn innan det når vuxen ålder och kan bestämma själv. Du vore inte förälder om du inte gjorde allt som stod i din makt för att göra det du anser är bäst för barnet. För det är du som känner ditt barn bäst, inte socialtjänsten. Inte tjänstemän.

Men att på egen hand ge sig upp i förvaltningsdomstolen och kriga mot ett LVU-beslut är dömt att misslyckas. Du behöver hitta en advokat du litar på. Någon som lyssnar på dig och förstår dig, och som är redo att kämpa för er familjs bästa. Så att ni som familj kan återförenas igen. Så att allting kan bli bra framöver. Läs mer om advokater på denna webbsida: https://www.lvuadvokat.se/

Här kan du få kostnadsfri juridisk rådgivning

1 Mar 2019

Har du problem och är i behov av juridisk rådgivning. Här berättar vi om sex sätt du kan få hjälp med juridiska frågor.

  • Juridisk rådgivning “pro bono”

Fri juridisk rådgivning till personer som har det sämre ekonomiskt och inte har råd att anlita hjälp från advokater eller jurister kallas “pro bono”, ett ord som härstammar från latinets “pro bono publico” (det allmännas bästa). Detta system är framför allt utvecklat i USA och Storbritannien, där många advokater lägger avsevärd tid på detta.

Svenska advokater har ingen skyldighet att ägna sig åt juridisk rådgivning pro bono, men det finns ändå advokater som lägger ned avsevärd till till detta. Detta är vanligast bland jurister inom den så kallade humanjuridiken, som innefattar socialrätt, familjerätt och asylrätt. Men även större affärsjuridiska byråer kan erbjuda juridisk rådgivning gratis, men då handlar det ofta om exempelvis styrelsearbete inom ideella organisationer.

Det är inte helt lätt att hitta advokater som hjälper klienter pro bono, men de finns. Men för att kunna få denna typ av hjälp är det ofta en förutsättning att du befinner dig  ett mycket besvärligt läge och att advokaten känner med dig. Det är tyvärr svårt att peka ut speciella advokater eller grupper som utför arbete pro bono.

  • Advokatjouren

Advokatjouren är ett projekt med gratis juridisk rådgivning som drivs av Advokatsamfundet. Här får den som behöver hjälp att träffa en advokat och 15 minuters rådgivning utan kostnad. Du träffar en advokat personligen, ofta på ett bibliotek där Advokatjouren har mottagning. Du har möjlighet att vara anonym under mötet, som dock inte erbjuds per telefon. På kvarten det handlar om hinner advokaten gå igenom ditt ärende, berätta vilka möjligheter du har och hur du bör göra om du ska gå vidare med fallet. Detta kan i många fall vara allt som behövs för att lösa mindre juridiska trångmål. En nackdel är att Advokatjouren inte har någon verksamhet på många mindre orter utanför storstadsområdena, så risken finns att du måste göra en längre resa för att få till möte.

  • Enskilda advokater och byråer som ger gratis rådgivning

Om du söker på webben efter advokater eller jurister så kommer du upptäcka att en hel del byråer erbjuder gratis rådgivning utan att vara knutna till  Advokatjouren.

Detta går dock inte att jämföras rakt av med pro bono-verksamhet, utan är mer ett sätt att få en första kontakt med nya klienter. Genom att erbjuda gratis rådgivning så kommer en del av klienterna efter det första kostnadsfria mötet att anlita advokaten som sitt ombud och betala för advokatens tjänster. Inget fel i detta – att driva en advokatbyrå är trots allt en affärsverksamhet. Dessutom kan advokaten hjälpa dig att få rättsskydd eller rättshjälp. Men kom ihåg att du inte är bunden – du har inga som helst skyldigheter att anlita den advokat som gett dig gratis rådgivning.

  • Jurister som erbjuder kostnadsfri rådgivning

Även juristbyråer erbjuder gratis rådgivning – av samma anledningar som vi gick igenom ovan. Skillnaden mellan en advokat och en jurist kan du läsa om på annat håll på vår hemsida.

  • Juriststudenter som erbjuder kostnadsfri rådgivning

På de flesta universitet eller högskolor som har juridiska utbildningar finns det studenter som hjälper till gratis. Ta kontakt med en studentförening som är skapad just av denna anledning. Och rådgivningen är inte begränsad till studenterna – alla är välkomna.

Syftet med denna verksamhet är – bortsett från att man vill hjälpa till – att studenterna får övning i att tillämpa sina nyvunna kunskaper i verkligheten. Här finns självklart inte samma kunskaper och erfarenheter som hos en etablerad advokat men detta kan vara ett bra alternativ om du har ett mindre problem eller söker en första bedömning av ett juridiskt problem.<

  • Gratis rådgivning på nätet

På webben finns det gott om möjligheter att utan kostnad få gratis rådgivning i olika juridiska frågor. En varning kan dock utfärdas här: kvaliteten kan vara mycket varierande och det kan vara svårt att kontrollera kompetensen hos “nätjuristerna”.

Denna typ av rådgivning är självklart inte i nivå med att träffa en advokat eller jurist öga mot öga, men det kan vara ett bra första steg när man behöver svar på ett juridiskt spörsmål.

Det finns en rad juridiska forum på nätet, på vissa medverkar erfarna advokater deltar. Inte alls säkert, men kan vara en god hjälp innan man tar en första kontakt med en advokat. På de olika fråga juristen-sidorna som finns på nätet kan man få svar på sina frågor och söka bland tidigare frågor. Här finns ofta dessutom hänvisningar till tidigare fall och lagtexter.

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.