Sök arbetstillstånd med stöd från advokat

Den som ansöker om arbetstillstånd bör anlita en advokat som är certifierad av Migrationsverket. Pappersexcercis och process underlättas och går snabbare.

Den som kommer från ett land utanför EU och som vill arbeta i Sverige, måste skaffa sig arbetstillstånd. För att söka arbetstillstånd måste personen ha sökt och erhållit ett arbete hos en svensk arbetsgivare. Arbetet måste ha varit utannonserat enligt vissa regler och facket måste ha granskat förfarandet.

Efter beslut om anställning är det arbetsgivaren som sätter igång processen med ansökan om arbetstillstånd. Arbetstagaren får meddelande via e-post och tar därefter över arbetet med ansökan. Ett stort antal dokument skall fyllas i. Underlagen till ansökan måste översättas till svenska eller engelska av en certifierad översättare.

Söka arbetstillstånd med hjälp av certifierad advokat

Att söka arbetstillstånd är naturligtvis en komplicerad uppgift för en arbetstagare, som aldrig tidigare sökt arbetstillstånd i Sverige. Det är inte att förvänta att han eller hon känner till hur svensk byråkrati fungerar. Den som söker, behärskar med största sannolikhet inte svenska språket och kanske inte heller engelska. Slutsatsen är att det behövs en advokat för arbetstillstånd.

En advokat som är certifierad av Migrationsverket, kan allt om migrationsrätt. Flera års arbete inom området ger erfarenhet, som möjliggör en smidig och korrekt handläggning. Dessutom har byrån tillgång till godkända översättare från en mängd olika språk utanför EU. Byrån har kunskap om de regler som gäller för olika yrkesgrupper. Tiden för att färdigställa en ansökan kan variera från fall till fall. När ansökan är färdigställd lämnas den in till Migrationsverket och efter tio dagar fattar verket sitt beslut.

17 Sep 2022

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.