Ta hjälp med vårdnadstvist i Stockholm

Att stå inför en vårdnadstvist är en väldigt tuff tid. Det är väldigt viktigt att du har den hjälp som behövs. I Stockholm finns det duktiga jurister.

Det är inte lätt att gå igenom en vårdnadstvist. De flesta som skaffar barn tillsammans, ser en framtid med varandra. Där man ska leva som en lycklig familj i resten av livet. Men verkligheten ser inte alltid ut så. Det finns många anledningar till varför kärleken tar slut eller att bråk uppstår.

Om det händer, så kan det förhoppningsvis avslutas på ett bra sätt. Men tyvärr uppstår det problem för många. Finns det barn med i bilden, är det problem som måste lösas. Kan man av någon anledning inte lösa det tillsammans, så kan det bli en vårdnadstvist. Det innebär att man kan få rättslig hjälp med hur man ska lägga upp vårdnaden.

Låt juristen föra din talan vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan uppstå på olika sätt. Det kan gälla olika saker som barnets boende, skola, vård och även umgänge. Det första steget för att lösa det, kan vara att söka hjälp hos familjerätten. Det är helt frivilligt att göra och den finns i den kommunen man bor i.

Räcker inte det hela vägen, så är det dags att vända sig till en jurist och få erfaren hjälp genom hela vårdnadstvisten. Det finns många jurister runt om i vårt avlånga land som arbetar med ärenden inom till exempel vårdnadstvister. De hjälper till och för ens talan när man behöver det som mest. De blir ett stort stöd genom vårdnadstvisten man går igenom.

Barnen sätts alltid först, även vid vårdnadstvist

Om man inte lyckas lösa det då heller, så kan ärendet gå till domstol. För detta måste en förälder lämna in en stämning och inleda rättsprocessen. Under rättsprocessen kan domstolen utfärda en tillfällig vårdnadshandling som fastställer vårdnaden av barnet tills ett permanent beslut har tagits.

Domstolen tar alltid hänsyn till barnet i första hand. Är barnet gammalt nog, kan domstolen även lyssna på vad det har att säga. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar och det är något man bör tänka på. Är den ena föräldern inte lämplig och håller på med brott, knark eller något annat olämpligt, så ser man annorlunda på det.

18 Dec 2023

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.