Entreprenadtvist -undvik att hamna i en tvist

Att hamna i en entreprenadtvist är en rakt igenom jobbig process. Dessutom så handlar det, som vid nästan alla typer av tvister, om något som är svårt att förutse utgången på. Även om man som beställare tycker sig ha rätten på sin sida så kan det rent juridiskt säga annorlunda.

En entreprenadtvist kan också kännas lite som Davids kamp mot Goliat. Man är ensam som privatperson och strider mot en firma som inte tar sitt ansvar. Det handlar, helt enkelt, om en situation man vill undvika att hamna i. Därför har vi också här nedan sammanställt några tips som kan hjälpa dig som privatperson att undvika att hamna i en entreprenadtvist. Tipsen ser ut som följer:

  • Välj rätt entreprenör. Det mest uppenbara tipset. Se alltid till att välja rätt företag för ditt projekt. Vi kan inte nog poängtera vikten av att undersöka de olika företag du kontaktar. Kolla upp utbildning, erfarenhet, yrkesbevis, referenser - allt du kan komma över är av värde. Kolla även med exempelvis ARN om det finns något skrivet om företaget där. Även exempelvis Kronofogden och Skatteverket kan ha information som ger dig ledtrådar kring vilken kvalitet den tilltänkta entreprenören håller.
  • Rätt avtal. I många fall så handlar en entreprenadtvist om att avtalet man skrivit under är undermåligt. Man har uppfattat en sak - men i avtalet så står någonting helt annat. De flesta av de entreprenadtvister som blossar upp handlar om exempelvis att tiden dragit över eller om att kostnaderna skenat iväg som en följd av exempelvis övertid. Genom att upprätta ett avtal som stipulerar vad som verkligen gäller så kan man också klara sig undan en framtida tvist. Ta gärna hjälp av en sakkunnig jurist med att upprätta ett avtal. Det ligger dessutom i båda parters intresse.
  • Reklamera! Se alltid till att reklamera de fel, brister och problem du upptäcker. Gör detta skriftligt och sakligt och beskriv vilka brister som finns samt hur du anser att dessa bör åtgärdas. Gällande en reklamation så ska den alltid ske inom skälig tid. Ju längre du väntar, desto sämre chanser har du.
17 Feb 2024

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.