Vi ger dig allt om svensk lag

RSS

Få hjälp med konkursansökan

28 Apr 2024

Att göra en konkursansökan är sällan det man drömmer om, men om behovet uppstår så finns det hjälp att få. Kunniga experter hjälper till för att underlätta.

Många drömmer om att starta ett eget företag. Kanske är det för att kunna ägna sig åt det man vill, eller för att få mer tid över till annat? Vissa vill bara komma ur ekorrhjulet och vara sin egen chef. Drömmarna och målen kan vara många, men vägen till att kunna försörja sig på egen verksamhet är sällan spikrak.

Det spelar ingen roll vad det där företaget man drömmer om ska göra. Oavsett om man tänker sig att man vill satsa på smyckestillverkning, åkeriverksamhet eller något helt annat, så kan det vara svårt att få det att gå runt. Om man verkligen inte får det att funka kan man behöva ansöka om konkurs. Men hur gör man det?

En konkursansökan kan kännas tungt

Många drömmer om att starta ett eget företag, men det är nog få som drömmer om en konkursansökan. Det är ett både stort och tungt beslut, samtidigt som det kan kännas både överväldigande och svårt. Då är det tur att det finns hjälp att få. Det finns faktiskt specialister på just konkursansökningar.

De som arbetar med konkursansökningar vet att det är sista utvägen för de flesta och de hanterar varje ärende på ett varsamt men professionellt vis. På så vis kan det kännas lite lättare att ge upp drömmen. Och det behöver ju inte vara för evigt. Bara för att det inte fungerade just nu så finns det ju inget som säger att man inte kan försöka igen en annan gång.

Entreprenadtvist -undvik att hamna i en tvist

17 Feb 2024

Att hamna i en entreprenadtvist är en rakt igenom jobbig process. Dessutom så handlar det, som vid nästan alla typer av tvister, om något som är svårt att förutse utgången på. Även om man som beställare tycker sig ha rätten på sin sida så kan det rent juridiskt säga annorlunda.

En entreprenadtvist kan också kännas lite som Davids kamp mot Goliat. Man är ensam som privatperson och strider mot en firma som inte tar sitt ansvar. Det handlar, helt enkelt, om en situation man vill undvika att hamna i. Därför har vi också här nedan sammanställt några tips som kan hjälpa dig som privatperson att undvika att hamna i en entreprenadtvist. Tipsen ser ut som följer:

  • Välj rätt entreprenör. Det mest uppenbara tipset. Se alltid till att välja rätt företag för ditt projekt. Vi kan inte nog poängtera vikten av att undersöka de olika företag du kontaktar. Kolla upp utbildning, erfarenhet, yrkesbevis, referenser - allt du kan komma över är av värde. Kolla även med exempelvis ARN om det finns något skrivet om företaget där. Även exempelvis Kronofogden och Skatteverket kan ha information som ger dig ledtrådar kring vilken kvalitet den tilltänkta entreprenören håller.
  • Rätt avtal. I många fall så handlar en entreprenadtvist om att avtalet man skrivit under är undermåligt. Man har uppfattat en sak - men i avtalet så står någonting helt annat. De flesta av de entreprenadtvister som blossar upp handlar om exempelvis att tiden dragit över eller om att kostnaderna skenat iväg som en följd av exempelvis övertid. Genom att upprätta ett avtal som stipulerar vad som verkligen gäller så kan man också klara sig undan en framtida tvist. Ta gärna hjälp av en sakkunnig jurist med att upprätta ett avtal. Det ligger dessutom i båda parters intresse.
  • Reklamera! Se alltid till att reklamera de fel, brister och problem du upptäcker. Gör detta skriftligt och sakligt och beskriv vilka brister som finns samt hur du anser att dessa bör åtgärdas. Gällande en reklamation så ska den alltid ske inom skälig tid. Ju längre du väntar, desto sämre chanser har du.

Ta hjälp med vårdnadstvist i Stockholm

18 Dec 2023

Att stå inför en vårdnadstvist är en väldigt tuff tid. Det är väldigt viktigt att du har den hjälp som behövs. I Stockholm finns det duktiga jurister.

Det är inte lätt att gå igenom en vårdnadstvist. De flesta som skaffar barn tillsammans, ser en framtid med varandra. Där man ska leva som en lycklig familj i resten av livet. Men verkligheten ser inte alltid ut så. Det finns många anledningar till varför kärleken tar slut eller att bråk uppstår.

Om det händer, så kan det förhoppningsvis avslutas på ett bra sätt. Men tyvärr uppstår det problem för många. Finns det barn med i bilden, är det problem som måste lösas. Kan man av någon anledning inte lösa det tillsammans, så kan det bli en vårdnadstvist. Det innebär att man kan få rättslig hjälp med hur man ska lägga upp vårdnaden.

Låt juristen föra din talan vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan uppstå på olika sätt. Det kan gälla olika saker som barnets boende, skola, vård och även umgänge. Det första steget för att lösa det, kan vara att söka hjälp hos familjerätten. Det är helt frivilligt att göra och den finns i den kommunen man bor i.

Räcker inte det hela vägen, så är det dags att vända sig till en jurist och få erfaren hjälp genom hela vårdnadstvisten. Det finns många jurister runt om i vårt avlånga land som arbetar med ärenden inom till exempel vårdnadstvister. De hjälper till och för ens talan när man behöver det som mest. De blir ett stort stöd genom vårdnadstvisten man går igenom.

Barnen sätts alltid först, även vid vårdnadstvist

Om man inte lyckas lösa det då heller, så kan ärendet gå till domstol. För detta måste en förälder lämna in en stämning och inleda rättsprocessen. Under rättsprocessen kan domstolen utfärda en tillfällig vårdnadshandling som fastställer vårdnaden av barnet tills ett permanent beslut har tagits.

Domstolen tar alltid hänsyn till barnet i första hand. Är barnet gammalt nog, kan domstolen även lyssna på vad det har att säga. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar och det är något man bör tänka på. Är den ena föräldern inte lämplig och håller på med brott, knark eller något annat olämpligt, så ser man annorlunda på det.

Advokater inom familjerätt i Eskilstuna

15 Dec 2023

Det är vanligt att det blir osämja när man lämnar sin sambo. Genom att anlita en advokat i Eskilstuna kunnig i familjerätt får man hjälp med bodelning.

De hade varit ett par i sex år och tanken hade varit att de skulle hålla ihop för evigt. Men så fick Anders jobb i andra änden av landet, något som ingen av dem hade kunnat förutsäga. Han hade inte sökt jobbet men fick en befordran inom företaget, en befordran han helt enkelt inte kunde tacka nej till. Bara några månader senare flyttade han in i en övernattningslägenhet på orten.

Sambon Erika hade ett eget företag som äntligen började blomstra och ville inte flytta. De provade distansförhållande med det fungerade inte och separationen blev ett faktum. Det var då det jobbiga började. Helt plötsligt blev de som varit så kärleksfulla mot varandra bittra fiender. Inte ens bohaget kunde de komma överens om och Erika insåg att de behövde hjälp.

Advokat inom familjerätt löste oenigheterna

På eget bevåg kontaktade hon en advokat som arbetar med familjerätt i Eskilstuna. Det gjorde Anders allt annat än glad. Han menade nämligen att de flesta möblerna var hans och han oroade sig för att Erika nu skulle få alla de saker han satte värde på. Därför kom han upp till Eskilstuna för att även han träffa advokaten.

Det visade sig att allt som köpts till hushållet under tiden de varit tillsammans skulle delas lika. Det som de köpt innan de flyttat ihop tillhörde respektive person. Det lugnade Anders då de saker han oroade sig för var saker han haft med sig i boet. När allt blev tydligt för dem kunde de andas ut och avsluta förhållandet på god fot. De sa båda att nästa gång de skulle bli sambo skulle de göra ett samboavtal.

Rådgivning inom varumärkesrätt

6 Dec 2023

Att starta upp en ny verksamhet är både roligt och klurigt. Det är värt att prata med någon om rådgivning inom varumärkesrätt så allt blir korrekt gjort.

Eget företag på gång? Så roligt! Det är roligt att låta sina drömmar få flyga högt. Att man börjar med en idé som man förverkligar och gör till ett eget företag. Kanske blir det ett litet företag och är det perfekta lilla företaget. Kanske blir det ett stort företag i Sverige eller kanske till och med utomlands. Innan man når så långt krävs det dock mycket arbete på många plan.

Dels ska man sälja själva företagsidén. En produkt, tjänst eller vad man än bestämt sig för att arbeta med. De flesta behöver en ekonomisk grund att stå på för att komma igång. Saker som marknadsföring och liknande kostar pengar även om man gör det själv. Många försöker kanske nå ut via sociala medier till vänner och bekanta för att det är gratis. Dock riskerar vännerna också att avfölja om det blir för mycket reklam.

Erfaren och kompetent rådgivning när det handlar om varumärkesrätt

Andra saker är att skapa en bra logotyp med företagsnamnet som färgmässigt passar in på företaget också. Där är det viktigt att man inte har en logga som ser ut som ett redan befintligt företag. Då riskerar man att hamna inför domstolen med en stämningsansökan. Istället för att hamna där kan man gå på professionell rådgivning inom varumärkesrätt.

Hos företag som specialiserat sig på varumärkesrätt kan man få tips och råd av erfarna juridiskt kompetenta personer som vet vad man ska tänka på i olika situationer. De har lång och gedigen erfarenhet samt många kloka råd och tankar om varumärkesrätt. Det kommer att gynna företaget på lång sikt att bli ett unikt företag som kunderna kommer att lockas till.

Juridisk hjälp vid arvstvist: Vägen till en smidig lösning

14 Nov 2023

När det uppstår en arvstvist kan det vara en komplicerad och känslofylld situation. Konflikter om fördelningen av en avliden persons tillgångar är aldrig lätta att hantera. I detta blogginlägg ska vi utforska hur juridisk hjälp kan vara avgörande för att finna en smidig lösning på en arvstvist.

Innan vi dyker djupare in i ämnet är det viktigt att förstå vad en arvstvist innebär. En arvstvist uppstår när det finns oenighet mellan arvingar eller andra parter om fördelningen av en avliden persons tillgångar. Dessa tillgångar kan vara allt från pengar och fastigheter till personliga ägodelar och investeringar som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.

Det första steget är att konsultera en erfaren jurist för att få hjälp med en arvstvist. En jurist med specialisering inom arvstvister kan vara oumbärlig för att bedöma styrkorna och svagheterna i ditt fall samt utarbeta en effektiv strategi för att nå en lösning.

Insamling av bevis och dokumentation

Ett noggrant arbete med att samla in och dokumentera all nödvändig information och bevis är av yttersta vikt. Detta inkluderar testamente, vittnesmål och andra juridiska dokument som är relevanta för arvet.

I vissa fall kan det vara klokt att överväga alternativa metoder för konfliktlösning, såsom förhandlingar eller mediation. Professionell vägledning kan vara en fördel för att nå en överenskommelse som alla parter kan acceptera.

Om förhandlingar inte leder till en lösning, är det möjligt att målet hamnar i domstol. En erfaren arvstvistadvokat kommer att företräda dina intressen och rättigheter inför rätten. När en lösning har nåtts eller domstolen har avgjort tvisten, är det viktigt att säkerställa att domstolsbeslutet utförs korrekt och att alla involverade parter får vad de har rätt till enligt lag.

Advokat i Stockholm: Din rättsliga räddning för alla problem

22 Jul 2023

Att ställas inför anklagelser är en prövning som kan vara överväldigande. För att få den nödvändiga rättsliga hjälpen är det viktigt att anlita en skicklig advokat i Stockholm som kan stå vid din sida.

Livet kan vändas upp och ner när man plötsligt får ett brev som meddelar att man har blivit anmäld. Vad ska man egentligen göra nu? Tankarna snurrar och man känner sig vilse i rättssystemets labyrint. Till och med att sälja en bostad kan plötsligt bli ett stort problem. Man trodde att allt var i sin ordning, men nu påstår de att det finns "dolda fel".

När det handlar om allvarliga situationer kan man inte ge upp, särskilt inte när man vet att man inte har gjort något fel. Men att ensam stå emot detta är inte att rekommendera. Man behöver hjälp av någon som är insatt i lagstiftningen och kan företräda en på rätt sätt. Man behöver en advokat.

Advokater med specialkompetens

Innan situationen eskalerar är det viktigt att kontakta en advokat i Stockholm. Det är avgörande att välja en advokat som har specialistkunskaper inom det specifika rättsområdet. Det finns advokater och jurister inom praktiskt taget alla rättsområden, så det är av yttersta vikt att välja rätt person för ditt ärende.

Genom att ta hjälp av en advokat från första stund har du en värdefull rådgivare vid din sida. De hjälper dig genom hela processen och företräder ditt fall på bästa möjliga sätt. Med deras kompetens kan du undvika allvarliga konsekvenser och bevisa din oskuld.

Advokat - Expert inom brottmål

13 Jul 2023

Som misstänkt för brott har du ibland rätt till en offentlig försvarare, som betalas av staten. I dessa fall kan du själv välja vilken brottmålsadvokat du vill ha. Men hur gör man egentligen för att välja en advokat?

Som misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare om brottet kan leda till minst sex månaders fängelse. Det innebär att staten betalar för advokaten. Om du dock blir fälld för brottet kan du bli återbetalningsskyldig. Beloppet du i så fall måste betala tillbaka beror på din inkomst. Trots att det är staten som betalar för advokaten har du rätt att själv välja din försvarare. Eftersom brottmål ofta kan vara komplicerade är det viktigt att hitta en erfaren brottmålsadvokat. Genom att söka på internet och besöka olika advokatbyråers hemsidor kan du få bra information om olika advokater och deras specialområden.

Kostnaden för att anlita en brottmålsadvokat kan täckas av din hemförsäkring

Även vid mindre brottmål, då du inte har rätt till en offentlig försvarare, kan du ta hjälp av en brottmålsadvokat. Om du har en hemförsäkring täcker den ofta kostnaden för advokaten. Men om du frikänns från brottet är det istället staten som betalar advokatkostnaden. Att kontakta en advokat och ha inledande samtal och rådgivning ska inte kosta något. Det är först när advokaten bestämmer sig för att ta på sig uppdraget som det blir kostnader involverade. Det förekommer också att advokater av olika anledningar avböjer uppdrag, men de kan oftast rekommendera någon annan istället. Vill du ha mer fakta om vad som gäller vid brott, gå in på brottmålsadvokat.biz.

Fyra tillfällen då man kan behöva en fastighetsjurist i Stockholm

8 May 2023

Det finns vissa tillfällen då man kan behöva en fastighetsjurist i Stockholm. Som tur är finns det gott om firmor som specialiserat sig på detta i huvudstaden.

Det finns mer än ett tillfälle då man kan behöva en fastighetsjurist i Stockholm. Först ut i listan av tillfällen då en fastighetsjurist kan komma väl till pass är vid en ombildning. Att ombilda ett hyreshus till bostadsrätter är inte det lättaste och inget gemene man kan lösa på egen hand. Det krävs verklig expertis för att hjälpa till med rådgivning gällande ombildningen.

Ett annat tillfälle då en fastighetsjurist kommer väl till pass är vid tvister gällande fastigheter. Fastighetsjuristen har stenkoll på vad som gäller kring fastighetsfrågor och kan rådgöra, alternativt medla när det uppstår en fastighetstvist. Juristen kan även företräda en klient om tvisten kring fastigheten inte kan lösas genom medling.

Flera anledningar att anlita en fastighetsjurist

I fastighetsprojekt blandar man nästan alltid in jurister som är experter på fastighetsfrågor. Den som projekterar för en större fastighet i Stockholm vänder sig självklart till en fastighetsjurist i Stockholm. Denne är med all trolighet inte bara proffs på den juridiska biten av fastighetsprojekt utan känner även till vad som gäller i staden Stockholm.

Sist men inte minst får man inte glömma att en fastighetsjurist kan göra stor nytta när det gäller att ta fram avtal. Hyresavtal, överlåtelseavtal och förvaltningsavtal är några av alla de avtal fastighetsjurister har stenkoll på och mer än gärna hjälper till med.

Arvsrätt – beslut om förmögenhet

16 Apr 2023

För att klara ut hur en förmögenhet ska fördelas till efterlevande är det klokt att upprätta ett testamente. Anlita en advokat som behärskar frågor om arvsrätt.

Eva och Nils är ett strävsamt par som varit gifta i många år. De har framgångsrikt drivit ett eget företag och den samlade förmögenheten har blivit betydande. Men frågan om sin egen död har de skjutit på framtiden. De har förvisso två barn men Nils brukar skoja och säga: ”Våra pengar får väl gå till den allmänna arvsfonden”.

Men så enkelt är det inte! Efter sin död har man inte utan vidare rätt att förfoga över sina egna ihoptjänade pengar. Parets barn skulle dessutom gärna vilja ta hand om hela kvarlåtenskapen. Den tanken gillar dock vare sig Eva eller Nils.

Arvsrätt – upprätta testamente

En kväll när paret äter middag säger Eva plötsligt: “Du Nils, borde vi inte upprätta ett testamente?” Nils nickar och håller med. “Jag kan kontakta en advokatbyrå som har specialister på arvsrätt”. Nils vet att sådana frågor är svåra att hantera för en lekman och paret vill att deras pengar ska komma i rätt händer och inte slösas bort.

Paret besöker en advokatbyrå och förklarar på vilket sätt de vill fördela sina tillgångar. De vill inte att barnen ska få hela förmögenheten. Men deras arvslott har de naturligtvis rätt till. Därutöver vill Nils och Eva testamentera sina pengar till en rad institutioner som sysslar med välgörande ändamål, såsom Cancerfonden och Rädda Barnen. Advokaten ser till att upprätta testamentet så att det överensstämmer med svensk arvsrätt.

Så blir du en advokat Solna uppskattar

4 Apr 2023

En jurist i Solna vill självklart ha koll på hur den ska göra för att bli en advokat Solna uppskattar. Vad krävs egentligen för att blidka Solnaborna?

Oavsett vilket företag du väljer att starta så krävs det att du relativt snabbt hittar din kundkrets. Detta gör du lättast genom att särskilja dig från företag inom samma bransch som du. Vägen dit kan dock vara snårig. Det krävs lite av ett detektivarbete för att hitta sin alldeles speciella nisch som gör dig och ditt företag unikt på marknaden.

En jurist i Solna vill säkert se till att bli en advokat Solna uppskattar. En sådan många väljer att vända sig till när det uppstår bekymmer i livet eller när hen bara vill se till att alla papper är i ordning. Men hur blir man en sådan jurist? Vad krävs för att sticka ut lite extra på advokatmarknaden?

En lyssnande advokat

Som i många branscher handlar advokatyrket till stor del om att skapa relationer. Klienten vill bli sedd och lyssnad på. Den vill känna ett förtroende för juristen den valt och veta att hen gör allt i sin makt för att skapa goda förutsättningar för klienten. Advokaten ska vara drivande i målet men inte stressa sin klient eller trycka på för mycket.

Prislappen för expertisen måste också vara rätt. När det kommer till hjälp med bouppteckningar eller upprättande av testamenten vill klienter inte gå därifrån med känslan att det blev en väldigt dyr affär. Det gäller därför för juristen att ta ut ett skäligt arvode.

Narkotikabrott – rätt försvarare ger dig rätt påföljd

9 Dec 2022

Narkotikabrott är inte kul att bli anklagad för, oavsett om man är skyldig eller oskyldig. I båda fallen är det klokt att anlita en bra försvarsadvokat.

Att vara misstänkt för ett brott är sällan vare sig roligt eller uppskattat – oavsett om man är skyldig eller ej. Är du oskyldigt anklagad för till exempel narkotikabrott bör du självklart kontakta en bra försvarsadvokat. Du ska inte räkna med att det löser sig bara för att du själv vet att du är oskyldig.

En försvarsadvokat hjälper dig genom hela rättsprocessen, och kan även närvara vid förhör och liknande. Det rekommenderas inte att själv hantera sin rättsliga situation. Om du inte själv anlitar en försvarsadvokat kommer du tilldelas en offentlig försvarare. Detta är en viktig del av medborgarnas trygghet i en rättssäker stat som Sverige.

Narkotikabrott – kriminalvård som vägen ut ur missbruk

Om du är misstänkt för narkotikabrott på vad du själv inser är goda grunder (det vill säga att du står anklagad för ett narkotikabrott du faktiskt har begått) har du också all anledning att hålla din försvarsadvokat hårt i handen. En bra försvarsadvokat kan se till att ditt straff blir lindrigare än det annars blivit, och även styra straffet mot vård om du skulle behöva det.

Det är viktigt att du har med dig att den svenska kriminalvården verkligen är menad att vara just det – vårdande. Om du vill ha hjälp att ta dig ur ditt missbruk ska du kunna få det inom ramarna för ditt straff. Det är tyvärr vanligt att återfalla i såväl missbruk som brottslighet, men med rätt stöd har du alla möjligheter att vända ditt liv på rätt köl igen.

Familjerätt Stockholm - anlita en expert

3 Nov 2022

Experter inom det juridiska fältet familjerätt i Stockholm har ofta helt annorlunda uppdrag än vad motsvarande jurister inom exempelvis affärsjuridik har. Av uppenbara skäl då det handlar om olika områden, men även sett till att det inom familjerätt i Stockholm också handlar om ärenden med helt andra värden. Inom affärsjuridik så handlar det om siffror och ören - inom familjerätt så är det mänskliga värden som man hanterar.

Detta gör att jurister inom detta fält ofta får starka band till sina klienter och att det också är något som i slutändan ses som positivt. Behöver du en jurist att hjälpa dig vid exempelvis en vårdnadstvist så får du dels en sakkunnig expert på området - men dels också en person att luta dig mot då det blåser som värst.

Familjerätt präglas ofta av konflikter där stora känslor finns i omlopp. Det kan handla om en skilsmässa, det kan handla om testamente och det kan handla om just den nämnda vårdnadstvisten. Oavsett vilket så handlar det om tvister som rör den innersta kretsen och där blodsband finns mellan de som bråkar. Just en vårdnadstvist är ett av de vanligaste områdena som finns inom familjerätt och just där är också behovet av en skicklig jurist som allra störst - av den enkla anledningen att man genom att anlita en sådan också ger sig själv störst chanser att få vårdnaden om barnen.

Rätt jurist vid en vårdnadstvist

Att två föräldrar börjar bråka om vårdnaden om de gemensamma barnen är tyvärr inte ovanligt. I vissa fall är det oundvikligt då den ene vårdnadshavaren - genom exempelvis grov kriminalitet, missbruk eller att exempelvis en risk för kidnappning föreligger - inte är lämplig. I andra fall så handlar det om mer dunkla skäl - hämnd, exempelvis - och det är också därför ordet tyvärr smög sig in i meningen ovanför.

I många fall så kan man lösa en vårdnadstvist genom samtal och medling. Dels via sitt juridiska ombud och dels genom de samarbetssamtal som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda. Det handlar till mångt och mycket om att komma till insikt och ställa sig frågan om vad som är bäst för barnen - och inte vad som blir sämst för den forna partnern. Påfallande ofta kan samtal och hjälp leda till fortsatt gemensam vårdnad och det är också viktigt att veta att just den vårdnadsformen är den som rätten utgår från. Känns det jobbigt att sitta ned tillsammans med den andra vårdnadshavaren så har man alltid sin jurist inom familjerätt i Stockholm som stöd.

Att få hjälp i en vårdnadstvist

12 Oct 2022

Ingen önskar hamna i en vårdnadstvist och ändå är det vanligt. Det är inte enkelt att klara av processen på egen hand utan du behöver ett ombud vid din sida.

Många förhållanden och äktenskap slutar med en separation. Det är normalt och det är vanligt att man utvecklas åt olika håll. Ett stort antal kraschade förhållanden innefattar förstås också omyndiga barn. I många fall kan man enkelt komma överens och själva ställa upp de regler som ska gälla vad gäller gemensamma barn efteråt. Tyvärr gäller inte detta alla gånger.

När det gäller vårdnad om gemensamma barn blandas tyvärr ofta föräldrarnas bristande relation ihop med barnens behov av föräldrar och av stabilitet och lugn och ro av alltför många vuxna. Det är, naturligt nog, inte helt lätt för de vuxna att i stridens hetta se nyktert på saken. Att här ta hjälp av en advokatfirma är en mycket bra idé.

Hur går en vårdnadstvist till?

När inte föräldrarna själva klarar av saken behöver man ibland låta en domstol avgöra i en vårdnadstvist vad som är vad. Hur ska barnens behov bäst tillgodoses? I vissa fall är det faktiskt så att ett barn mår bättre av att inte umgås med en av föräldrarna, i andra fall behöver man bara kunna reda ut formerna och enas.

Oftast är socialnämnden behjälpliga med att göra en utredning om barnets hemförhållanden och då är det i första hand barnets önskan och väl som ska beaktas. En specialiserad advokat har detta som daglig gärning medan en förälder förhoppningsvis endast behöver gå igenom processen en gång under livet. Hjälp finns att få. Läs vidare om hur du kan få juridisk hjälp på denna hemsida: www.vårdnadstvistt.se

Sök arbetstillstånd med stöd från advokat

17 Sep 2022

Den som ansöker om arbetstillstånd bör anlita en advokat som är certifierad av Migrationsverket. Pappersexcercis och process underlättas och går snabbare.

Den som kommer från ett land utanför EU och som vill arbeta i Sverige, måste skaffa sig arbetstillstånd. För att söka arbetstillstånd måste personen ha sökt och erhållit ett arbete hos en svensk arbetsgivare. Arbetet måste ha varit utannonserat enligt vissa regler och facket måste ha granskat förfarandet.

Efter beslut om anställning är det arbetsgivaren som sätter igång processen med ansökan om arbetstillstånd. Arbetstagaren får meddelande via e-post och tar därefter över arbetet med ansökan. Ett stort antal dokument skall fyllas i. Underlagen till ansökan måste översättas till svenska eller engelska av en certifierad översättare.

Söka arbetstillstånd med hjälp av certifierad advokat

Att söka arbetstillstånd är naturligtvis en komplicerad uppgift för en arbetstagare, som aldrig tidigare sökt arbetstillstånd i Sverige. Det är inte att förvänta att han eller hon känner till hur svensk byråkrati fungerar. Den som söker, behärskar med största sannolikhet inte svenska språket och kanske inte heller engelska. Slutsatsen är att det behövs en advokat för arbetstillstånd.

En advokat som är certifierad av Migrationsverket, kan allt om migrationsrätt. Flera års arbete inom området ger erfarenhet, som möjliggör en smidig och korrekt handläggning. Dessutom har byrån tillgång till godkända översättare från en mängd olika språk utanför EU. Byrån har kunskap om de regler som gäller för olika yrkesgrupper. Tiden för att färdigställa en ansökan kan variera från fall till fall. När ansökan är färdigställd lämnas den in till Migrationsverket och efter tio dagar fattar verket sitt beslut.

← Äldre inlägg

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.