Advokat - Expert inom brottmål

Som misstänkt för brott har du ibland rätt till en offentlig försvarare, som betalas av staten. I dessa fall kan du själv välja vilken brottmålsadvokat du vill ha. Men hur gör man egentligen för att välja en advokat?

Som misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare om brottet kan leda till minst sex månaders fängelse. Det innebär att staten betalar för advokaten. Om du dock blir fälld för brottet kan du bli återbetalningsskyldig. Beloppet du i så fall måste betala tillbaka beror på din inkomst. Trots att det är staten som betalar för advokaten har du rätt att själv välja din försvarare. Eftersom brottmål ofta kan vara komplicerade är det viktigt att hitta en erfaren brottmålsadvokat. Genom att söka på internet och besöka olika advokatbyråers hemsidor kan du få bra information om olika advokater och deras specialområden.

Kostnaden för att anlita en brottmålsadvokat kan täckas av din hemförsäkring

Även vid mindre brottmål, då du inte har rätt till en offentlig försvarare, kan du ta hjälp av en brottmålsadvokat. Om du har en hemförsäkring täcker den ofta kostnaden för advokaten. Men om du frikänns från brottet är det istället staten som betalar advokatkostnaden. Att kontakta en advokat och ha inledande samtal och rådgivning ska inte kosta något. Det är först när advokaten bestämmer sig för att ta på sig uppdraget som det blir kostnader involverade. Det förekommer också att advokater av olika anledningar avböjer uppdrag, men de kan oftast rekommendera någon annan istället. Vill du ha mer fakta om vad som gäller vid brott, gå in på brottmålsadvokat.biz.

13 Jul 2023

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.