Att få hjälp i en vårdnadstvist

Ingen önskar hamna i en vårdnadstvist och ändå är det vanligt. Det är inte enkelt att klara av processen på egen hand utan du behöver ett ombud vid din sida.

Många förhållanden och äktenskap slutar med en separation. Det är normalt och det är vanligt att man utvecklas åt olika håll. Ett stort antal kraschade förhållanden innefattar förstås också omyndiga barn. I många fall kan man enkelt komma överens och själva ställa upp de regler som ska gälla vad gäller gemensamma barn efteråt. Tyvärr gäller inte detta alla gånger.

När det gäller vårdnad om gemensamma barn blandas tyvärr ofta föräldrarnas bristande relation ihop med barnens behov av föräldrar och av stabilitet och lugn och ro av alltför många vuxna. Det är, naturligt nog, inte helt lätt för de vuxna att i stridens hetta se nyktert på saken. Att här ta hjälp av en advokatfirma är en mycket bra idé.

Hur går en vårdnadstvist till?

När inte föräldrarna själva klarar av saken behöver man ibland låta en domstol avgöra i en vårdnadstvist vad som är vad. Hur ska barnens behov bäst tillgodoses? I vissa fall är det faktiskt så att ett barn mår bättre av att inte umgås med en av föräldrarna, i andra fall behöver man bara kunna reda ut formerna och enas.

Oftast är socialnämnden behjälpliga med att göra en utredning om barnets hemförhållanden och då är det i första hand barnets önskan och väl som ska beaktas. En specialiserad advokat har detta som daglig gärning medan en förälder förhoppningsvis endast behöver gå igenom processen en gång under livet. Hjälp finns att få. Läs vidare om hur du kan få juridisk hjälp på denna hemsida: www.vårdnadstvistt.se

12 Oct 2022

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.