Vad innebär bodelning?

De flesta har hört talas om bodelning i samband med separation men vad innebär det egentligen? Gäller samma regler för både sambos och de som ingått i äktenskap? Om det är så, vad skiljer?

Petra var bekymrad och undrade vad som skulle hända när hon väl sagt att hon ville flytta isär. Hon och Niklas hade bott tillsammans i den gemensamma lägenheten i sex år och hade lån, då det var en insats. De hade aldrig pratat om vad som tillhörde vem då det aldrig funnits anledning. Han stod på lägenheten och hon var orolig att hon skulle få flytta fast hon var med och betalade lån och räkningar. 

Skiljer bodelningen sig för sambos och gifta?

Beroende på vilket civilstånd man har skiljer sig bodelningar åt. Genom äktenskap kommer bohaget och bostaden automatiskt att tillhöra bägge parterna. Vid en skilsmässa ska allt delas lika, om man inte skrivit äktenskapsförord eller om den ena parten fått en gåva.

Som sambo kan man skriva ett samboavtal. Det kan inkludera saker som ska eller inte ska delas vid bodelning. Finns inget avtal delar man på bostad som skaffats för gemensamt boende. Dessutom ska även bohag som gemensamt inköpts till hemmet ingå vid en bodelning.

Beredd på det värsta tog Petra kontakt med en advokatfirma. Det visade sig onödigt då separationen skedde smidigt, då tanken funnits även hos sambon. Men nu visste hon vad hon skulle tänka på nästa gång hon blev sambo. Hon insåg hur viktigt det var att ha en öppen dialog redan från början.

24 Oct 2021

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.