En advokat hjälper dig vid livets brännpunkter

Notarius Publicus, vad är det? Jo, någon du kan få hjälp av när det är dags att skriva viktiga avtal. NP hittar du hos professionella advokatbyråer i många städer, bland annat i Göteborg.

Varje stad med självaktning har en eller flera advokatbyråer att vända sig till för den som står inför att teckna ett avtal. Att dokument som fullmakter, adoptionshandlingar, bodelningar, testamenten och äktenskapsförord är formulerade på ett sätt som gör dem juridiskt giltiga är otroligt viktigt. Du behöver kunna lita på att det avtal du skriver under faktiskt har den betydelsen som du tror att det har. Dessutom att det har laga kraft. Ett egenkomponerat word-dokument som du och din sambo skriver under på har nödvändigtvis inte det. Det är också en sak att vara överens när man är sams. En annan att vara det när man är osams. För att värna om villan på Hisingen som du ärvde av dina föräldrar är det bäst att du vänder dig till en advokatbyrå i Göteborg för ett särskilt samboavtal. Vid en separation kan det annars visa sig att ditt ex enligt sambolagen har rätt till halva bostaden.

Anlita en advokat så att era barn inte behöver göra det

Även frågor om testamenten är en typisk sak som kan gå snett. Särskilt för familjer med särkullbarn är det viktigt att redan på ett tidigt stadium upprätta juridiskt hållbara dokument som gör klart vad som gäller när en förälder går bort. Många är de hetsiga strider om arv som kunnat undvikas om bara de rätta pappren varit på plats. Uppdelningen av arvet är något oundvikligt, även om det är tråkigt att tänka på just nu. Om du vill göra ditt bästa för att barnen ska hålla sams även efter din bortgång är det en god idé att boka in ett möte med din lokala Notarius Publicus eller ditt juridiska ombud på en advokatbyrå. Glöm inte bort att du också kan behöva skydda dig själv. Att kunna bo kvar i så kallat “odelat bo” som efterlevande är inte alls lika självklart som många tror. Arvsrätten för bröstarvingar är mycket stark. Vill särkullbarnen få ut sin del av arvet direkt är det det som gäller. För att undvika detta behöver ni vara mycket noggranna med dokumentationen kring vad som är enskild egendom och inte. Annars kan de tillgångar som du anser är dina egna tillfalla dödsboet efter din make.

13 Sep 2021

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.