Våldtäkt som inträffat i Göteborg

En våldtäkt som utspelat sig i Göteborg bör du anmäla så fort som möjligt. Det är ett brott och alla förövare som begår brott har gjort en brottslig handling.

Har du själv blivit utsatt för en våldtäkt kan det ibland vara svårt att gå till rätten men det. Tack och lov finns det jurister som specialiserat sig på att kunna stödja ett brottsoffer från dag ett tills allt är utrett och klart. Ta kontakt med en advokat som förstår sig på våldtäkter om du inte vill vara ensam i det hela.

Över hela landet förekommer det våldtäkter. Det är ett brott där offret kan få lida många år efter det att övergreppet gjorts. Många är de som lidit i tysthet men nu finns det mer handlingskraftig hjälp att få i form av advokater. Vänd dig till en sådan för att få hjälp i din situation.

Anmäl våldtäkt

När du eller någon i din närhet råkat ut för en våldtäkt är det viktigt att personen tar kontakt med ett sjukhus som vet hur man handskas med offer från detta brott. Om du gör det så snart det går kan man spåra dna hos förövaren. Men det går att anmäla en våldtäkt flera år efter det hände.

Det viktigaste är dock att det blir anmält. Våld mot kvinnor har varit stort men nu börjar även våldtäkt på pojkar och män att rapporteras. Varje steg i kampen mot att förövare går fria eller förblir oanmälda är ett steg i en riktning där man inte tolererar dessa övergrepp.

13 Sep 2022

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.