Familjerätt Stockholm - anlita en expert

Experter inom det juridiska fältet familjerätt i Stockholm har ofta helt annorlunda uppdrag än vad motsvarande jurister inom exempelvis affärsjuridik har. Av uppenbara skäl då det handlar om olika områden, men även sett till att det inom familjerätt i Stockholm också handlar om ärenden med helt andra värden. Inom affärsjuridik så handlar det om siffror och ören - inom familjerätt så är det mänskliga värden som man hanterar.

Detta gör att jurister inom detta fält ofta får starka band till sina klienter och att det också är något som i slutändan ses som positivt. Behöver du en jurist att hjälpa dig vid exempelvis en vårdnadstvist så får du dels en sakkunnig expert på området - men dels också en person att luta dig mot då det blåser som värst.

Familjerätt präglas ofta av konflikter där stora känslor finns i omlopp. Det kan handla om en skilsmässa, det kan handla om testamente och det kan handla om just den nämnda vårdnadstvisten. Oavsett vilket så handlar det om tvister som rör den innersta kretsen och där blodsband finns mellan de som bråkar. Just en vårdnadstvist är ett av de vanligaste områdena som finns inom familjerätt och just där är också behovet av en skicklig jurist som allra störst - av den enkla anledningen att man genom att anlita en sådan också ger sig själv störst chanser att få vårdnaden om barnen.

Rätt jurist vid en vårdnadstvist

Att två föräldrar börjar bråka om vårdnaden om de gemensamma barnen är tyvärr inte ovanligt. I vissa fall är det oundvikligt då den ene vårdnadshavaren - genom exempelvis grov kriminalitet, missbruk eller att exempelvis en risk för kidnappning föreligger - inte är lämplig. I andra fall så handlar det om mer dunkla skäl - hämnd, exempelvis - och det är också därför ordet tyvärr smög sig in i meningen ovanför.

I många fall så kan man lösa en vårdnadstvist genom samtal och medling. Dels via sitt juridiska ombud och dels genom de samarbetssamtal som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda. Det handlar till mångt och mycket om att komma till insikt och ställa sig frågan om vad som är bäst för barnen - och inte vad som blir sämst för den forna partnern. Påfallande ofta kan samtal och hjälp leda till fortsatt gemensam vårdnad och det är också viktigt att veta att just den vårdnadsformen är den som rätten utgår från. Känns det jobbigt att sitta ned tillsammans med den andra vårdnadshavaren så har man alltid sin jurist inom familjerätt i Stockholm som stöd.

3 Nov 2022

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.