Hur det går till att inleda en vårdnadstvist

Om du inte har råkat ut för en vårdnadstvist så kanske du inte vet vad som väntar dig. Du kanske inte vet vad vårdnad om ett barn betyder eller vad som kan få dig att förlora vårdnaden om barnet.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn? Vårdnad om ett barn innebär att du har ansvar för barnet och även rättigheter när det gäller vissa saker som att söka vård, flytta dit du vill, välja skola eller fatta andra beslut som rör ditt barn. Det vanligaste är att man som föräldrar båda har vårdnaden om sitt gemensamma barn. Men det kan också vara så att man väljer redan vid födseln att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Kanske finns inte pappan med i bilden, eller så vill inte mamman vara en del i barnets uppväxt. Men det kan även vara så att andra anledningar finns till varför man väljer att enbart ha den ena föräldern som vårdnadshavare.

Vårdnadstvist för barnets bästa

Därefter finns det också möjligheten att man har vårdnaden om sitt barn men att det kan tas bort under barnets uppväxt. En åtgärd som man kan vara okej med, eller så kan det gå så pass långt som till att den ena vill inleda en vårdnadstvist. Det vill säga en rättslig åtgärd där man vid en rättegång fattar beslutet gällande vårdnaden om barnet. När man ska fatta ett beslut gällande utgången vid en vårdnadstvist så ska det först och främst handla om barnets bästa. Men i vissa fall så kan det också handla om något som rör föräldrarna. Den ena kanske exempelvis har skadat, eller hotat om att skada, den andra föräldern, något som gör att en gemensam vårdnad blir mycket svår att genomföra.

Förlora en vårdnadstvist

Anledningarna till att man i övrigt talar om att ta bort vårdnaden från den ena föräldern brukar vara för att man ser det som barnets bästa. Kanske har föräldern skadat barnet eller agerat så pass oaktsamt att förtroendet är borta. Eller så kan det vara av skäl som att föräldern har ett missbruk eller en sjukdom som gör att den ses som olämplig att fatta beslut gällande barnets bästa. Det viktiga är att du alltid får hjälp och stöd ifall du hamnar i en vårdnadstvist, antingen du själv vill få vårdnaden eller ifall du är den som riskerar att mista vårdnaden om era gemensamma barn.

18 Nov 2021

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.