Rådfråga en arbetsrättsjurist i Stockholm

Det kan stå firman dyrt att missa ett villkor i ett anställningsavtal. När det gäller tillsättning av en VD är det extra viktigt att fråga arbetsrättsjuristen först innan man skriver på.

Är du arbetsgivare kanske du vill säga upp personal du inte trivs med. Även om uppsägningen saknar laglig grund kan man ändå göra ett specialavtal och köpa sig fri. Arbetsrättsjuristen vet vilka regler som finns och även vilka möjligheter man har när läget ser besvärligt ut.

Som arbetstagare kan du känna dig orättvist uppsagd, och då kan arbetsrättsjuristen hjälpa dig. Man utgår från gällande lagar och regler, och oavsett vad saken gäller finns det en lösning på alla problem.

Komplicerade anställningsavtal

Gäller det tillsättning av en högre tjänst, kan det vara villkor om kommande avgångsvederlag och stora pensionsförmåner som skrivs in i avtalet. Ibland får VD och höga tjänstemän någon form av bonus, och allt det där förhandlas fram när anställningen startar. Sedan kan det hända både det ena och det andra. Man bör konsultera en arbetsrättsjurist redan innan man anställer någon, detta för att gardera sig mot kostsamma överraskningar längre fram.

Vad händer om vederbörande handlar illojalt mot företaget och ändå vill ha ut sina förmåner? En arbetsrättsjurist i Stockholm har lång vana vid att hantera sådana situationer och vet vad man ska se upp med i förväg. När skadan är skedd och avtalet bryts kan det kosta mer än vad man är beredd på, om man inte i förväg har skrivit in tydliga villkor som inte kan missförstås.

20 Aug 2021

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.