LVU-advokaten står på din sida i familjerätten

Det är inte alltid socialtjänsten har rätt i sina bedömningar. När beslut tas om LVU kan det vara ett förödande beslut för hela familjen om den bakomliggande utredningen har stora brister.

Så ditt barn har blivit LVU:ad. Omhändertagen med tvång av staten. LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en tvångslag. Det innebär att beslutet som tas av socialtjänsten att omhänderta ett barn inte är förhandlingsbart. Det är tvingande, helt enkelt. Dock är det i regel aldrig den första insatsen man väljer. Praxis är att när socialtjänsten identifierar en situation där ett barn eller en ung person far så pass illa att ett omhändertagande skulle kunna vara aktuellt, så försöker man i första hand lösa situationen med frivilliga insatser. Det är dessa som regleras i Socialtjänstlagen. Men om föräldrar eller barn motsätter sig exempelvis behandling som föreslås enligt denna lag kan barnet alltså omhändertas enligt LVU.

En lag som splittrar familjer

Det ska alltså väldigt mycket till för att det ska gå så långt att ett LVU-beslut tas. Lagen används väldigt försiktigt. Men det är också en lag som splittrar familjer. Den rycker ett barn från dess föräldrar utan att veta när de kommer ses igen. Eller om de kommer ses igen. Som förälder kommer du ta varje liten möjlighet för att få återse ditt barn så snart som möjligt. Du tycker naturligtvis att beslutet är felaktigt.

Då ska du överklaga beslutet. Men inte på egen hand, utan med hjälp av en advokat som är specialist på LVU. Det är ibland en krånglig lag med mycket tolkningsutrymme. Det kan också vara grova fel i socialtjänstens utredningar som ligger till grund för besluten, vilket komplicerar fallen.

Du känner barnet bäst

Det kanske är din enda chans att få återse ditt barn innan det når vuxen ålder och kan bestämma själv. Du vore inte förälder om du inte gjorde allt som stod i din makt för att göra det du anser är bäst för barnet. För det är du som känner ditt barn bäst, inte socialtjänsten. Inte tjänstemän.

Men att på egen hand ge sig upp i förvaltningsdomstolen och kriga mot ett LVU-beslut är dömt att misslyckas. Du behöver hitta en advokat du litar på. Någon som lyssnar på dig och förstår dig, och som är redo att kämpa för er familjs bästa. Så att ni som familj kan återförenas igen. Så att allting kan bli bra framöver. Läs mer om advokater på denna webbsida: https://www.lvuadvokat.se/

10 Aug 2021

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.