Här kan du få kostnadsfri juridisk rådgivning

Har du problem och är i behov av juridisk rådgivning. Här berättar vi om sex sätt du kan få hjälp med juridiska frågor.

  • Juridisk rådgivning “pro bono”

Fri juridisk rådgivning till personer som har det sämre ekonomiskt och inte har råd att anlita hjälp från advokater eller jurister kallas “pro bono”, ett ord som härstammar från latinets “pro bono publico” (det allmännas bästa). Detta system är framför allt utvecklat i USA och Storbritannien, där många advokater lägger avsevärd tid på detta.

Svenska advokater har ingen skyldighet att ägna sig åt juridisk rådgivning pro bono, men det finns ändå advokater som lägger ned avsevärd till till detta. Detta är vanligast bland jurister inom den så kallade humanjuridiken, som innefattar socialrätt, familjerätt och asylrätt. Men även större affärsjuridiska byråer kan erbjuda juridisk rådgivning gratis, men då handlar det ofta om exempelvis styrelsearbete inom ideella organisationer.

Det är inte helt lätt att hitta advokater som hjälper klienter pro bono, men de finns. Men för att kunna få denna typ av hjälp är det ofta en förutsättning att du befinner dig  ett mycket besvärligt läge och att advokaten känner med dig. Det är tyvärr svårt att peka ut speciella advokater eller grupper som utför arbete pro bono.

  • Advokatjouren

Advokatjouren är ett projekt med gratis juridisk rådgivning som drivs av Advokatsamfundet. Här får den som behöver hjälp att träffa en advokat och 15 minuters rådgivning utan kostnad. Du träffar en advokat personligen, ofta på ett bibliotek där Advokatjouren har mottagning. Du har möjlighet att vara anonym under mötet, som dock inte erbjuds per telefon. På kvarten det handlar om hinner advokaten gå igenom ditt ärende, berätta vilka möjligheter du har och hur du bör göra om du ska gå vidare med fallet. Detta kan i många fall vara allt som behövs för att lösa mindre juridiska trångmål. En nackdel är att Advokatjouren inte har någon verksamhet på många mindre orter utanför storstadsområdena, så risken finns att du måste göra en längre resa för att få till möte.

  • Enskilda advokater och byråer som ger gratis rådgivning

Om du söker på webben efter advokater eller jurister så kommer du upptäcka att en hel del byråer erbjuder gratis rådgivning utan att vara knutna till  Advokatjouren.

Detta går dock inte att jämföras rakt av med pro bono-verksamhet, utan är mer ett sätt att få en första kontakt med nya klienter. Genom att erbjuda gratis rådgivning så kommer en del av klienterna efter det första kostnadsfria mötet att anlita advokaten som sitt ombud och betala för advokatens tjänster. Inget fel i detta – att driva en advokatbyrå är trots allt en affärsverksamhet. Dessutom kan advokaten hjälpa dig att få rättsskydd eller rättshjälp. Men kom ihåg att du inte är bunden – du har inga som helst skyldigheter att anlita den advokat som gett dig gratis rådgivning.

  • Jurister som erbjuder kostnadsfri rådgivning

Även juristbyråer erbjuder gratis rådgivning – av samma anledningar som vi gick igenom ovan. Skillnaden mellan en advokat och en jurist kan du läsa om på annat håll på vår hemsida.

  • Juriststudenter som erbjuder kostnadsfri rådgivning

På de flesta universitet eller högskolor som har juridiska utbildningar finns det studenter som hjälper till gratis. Ta kontakt med en studentförening som är skapad just av denna anledning. Och rådgivningen är inte begränsad till studenterna – alla är välkomna.

Syftet med denna verksamhet är – bortsett från att man vill hjälpa till – att studenterna får övning i att tillämpa sina nyvunna kunskaper i verkligheten. Här finns självklart inte samma kunskaper och erfarenheter som hos en etablerad advokat men detta kan vara ett bra alternativ om du har ett mindre problem eller söker en första bedömning av ett juridiskt problem.<

  • Gratis rådgivning på nätet

På webben finns det gott om möjligheter att utan kostnad få gratis rådgivning i olika juridiska frågor. En varning kan dock utfärdas här: kvaliteten kan vara mycket varierande och det kan vara svårt att kontrollera kompetensen hos “nätjuristerna”.

Denna typ av rådgivning är självklart inte i nivå med att träffa en advokat eller jurist öga mot öga, men det kan vara ett bra första steg när man behöver svar på ett juridiskt spörsmål.

Det finns en rad juridiska forum på nätet, på vissa medverkar erfarna advokater deltar. Inte alls säkert, men kan vara en god hjälp innan man tar en första kontakt med en advokat. På de olika fråga juristen-sidorna som finns på nätet kan man få svar på sina frågor och söka bland tidigare frågor. Här finns ofta dessutom hänvisningar till tidigare fall och lagtexter.

1 Mar 2019

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.